Имаме изградено стабилно сътрудничество с дизайнери. Със съвместна координация можем да изпълним и най-нестандартните проекти.